Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Kamil Wojtuszewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Kamil Wojtuszewski

ul. Dywizjonu 303 bud. 175 lok. 61 (I p.)

01-470 Warszawa

NIP: 9291724982

REGON: 369887900

tel./fax: 22 631 02 81

Możesz zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza.

Informacje o godzinach pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli:
Biuro Podawcze – ul. Kocjana 3 parter – czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.30 zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.
Kasa Sądu – ul. Kocjana 3 parter – czynna jest w dni robocze godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00; przerwa w godz. 12.00 – 12.15.
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – ul. Kocjana 3 pok. 15, parter – czynny w dni robocze w godz. 8.30 do 15.30 w poniedziałki do godz. 18.00
Interesanci przyjmowani są dni robocze godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00