Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Kamil Wojtuszewski

Kancelaria Komornicza nr XXI w Warszawie

ul. Dywizjonu 303 bud. 175 lok. 61 (Ip.)

01-470 Warszawa

NIP: 9291724982
REGON: 369887900

tel./fax: 22 631 02 81
e-mail: warszawa.wojtuszewski@komornik.pl

Kancelaria przyjmuje interesantów

w poniedziałki w godzinach: 10:00 – 18:00,

od wtorku do piątku, w godzinach: 8:00-16:00

Dyżur komornika w:
poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00

 

RACHUNEK BANKOWY KANCELARII 

Wszelkich wpłat w sprawach należy dokonywać na rachunek komornika:

BGŻ BNP PARIBAS nr 10 1600 1462 1877 9109 8000 0001
 
(przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy egzekucyjnej oraz imię i nazwisko) lub bezpośrednio w Kancelarii Komornika.

 

KANCELARIA POSIADA DOSTĘP DO:
  • E-SĄD
NUMER ID: 1486
  • KIR OGNIVO
  • ZUS PUE
  • CBDKW
  • CEIDG
  • REGON
  • ePUAP
ADRES SKRZYNKI EPUAP:  KS_K_Wojtuszewski/domyslna

 

UWAGA!

Od poniedziałku 16 marca 2020 r., do odwołania wstrzymana zostanie osobista – bezpośrednia obsługa interesantów przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, Kamila Wojtuszewskiego lub jego pracowników.
KANCELARIA nie przerywa pracy.
Oznacza to, że KANCELARIA będzie czynna – dla interesantów – codziennie, w godzinach pracy, poprzez środki komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, fax) oraz za pomocą operatorów pocztowych (tradycyjna poczta).
Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma, zgłoszenia, wnioski przesyłane do Komornika za pośrednictwem internetowego formularza Kancelarii, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej: (warszawa.wojtuszewski@komornik.pl).
W przypadku braku możliwości elektronicznego lub za pomocą poczty tradycyjnej złożenia pisma – korespondencja będzie przyjmowana w oddawczej skrzynce pocztowej Kancelarii znajdującej się na parterze budynku jej siedziby (skrzynka nr 61), przy wejściu głównym do budynku.
Proszę o dokonywanie wszelkich wpłat na rachunek bankowy kancelarii.

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika Sądowego Kamila Wojtuszewskiego.