Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Kamil Wojtuszewski

Kancelaria Komornicza nr XXI w Warszawie

ul. Jana Szymczaka 1/LU2, (poprzednio: ul. Emanuela Szafarczyka 1/ LU2)

01-227 Warszawa

NIP: 9291724982
REGON: 369887900

tel./fax: 22 631 02 81
e-mail: warszawa.wojtuszewski@komornik.pl

Kancelaria przyjmuje interesantów

w poniedziałki w godzinach: 10:00 – 18:00,

od wtorku do piątku, w godzinach: 8:00-16:00

Dyżur komornika w:
poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18:00
środa od godz. 9:00 do godz. 12:00

 

UWAGA! Z DNIEM 16.07.2018 R., NASTĄPIŁA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO KANCELARII 

Wszelkich wpłat w sprawach należy dokonywać na rachunek komornika:
BGŻ BNP PARIBAS nr 10 1600 1462 1877 9109 8000 0001
(przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy egzekucyjnej oraz imię i nazwisko) lub bezpośrednio w Kancelarii Komornika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika Sądowego Kamila Wojtuszewskiego.

 

UWAGA!

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 2113/17 w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Jana Szymczaka na Emanuela Szafarczyka oddalił skargę kasacyjną (II OSK 2644/18). Tym samym aktualny adres kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Woli w Warszawie Kamila Wojtuszewskiego, Kancelaria Komornicza nr XXI w Warszawie to: ul. Jana Szymczaka 1/LU2, Warszawa ( 01-227).